ตรวจตาในกระต่าย
'เพราะดวงตา คือหน้าต่างของสุขภาพ' เหมาะสำหรับกระต่าย ทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะกระต่ายที่มีอายุมากกว่า 4 ปี ขึ้นไป เนื่องจากกระต่ายส่วนใหญ่ มักมีปัญหาดวงตา เช่นต้อกระจกต้อหิน แผลที่กระจกตา จอประสาทตาเสื่อม ซึ่งส่งผลให้กระต่ายใช้ชีวิตได้ลำบากมากขึ้น ดังนั้นการตรวจตาอย่างละเอียดจึงเป็นที่มาของโปรแกรมตรวจสุขภาพดวงตานี้
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงไอ้แต้ม
รหัสแพ็กเกจ AAFP
Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับแมวเด็ก
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017