ข้อตกลงและเงื่อนไข

 ข้อตกลงนี้และเงื่อนไขการใช้บริการเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและบุคคลเหล่านั้นรวมอยู่ในบัญชีของคุณที่จะใช้เว็บไซต์ (รวมเรียกว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้" "ของคุณ") และ itaam, เจ้าของและผู้ดูแลระบบ ของ http://www.itaam.co ("ไซต์") itaam จะให้บริการ บทความ, การค้นหาโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ และการบันทึกเวชระเบียนแปลงและจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขและข้อปฏิบัติและข้ออ้างอิงในข้อตกลงนี้ (รวมเรียกว่าเหล่านี้ "ข้อตกลง", "ข้อตกลงและเงื่อนไข" หรือนี้ "ข้อตกลง") ควบคุมการใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์และการให้บริการใดๆที่นำเสนอบนเว็บไซต์

ทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขในทั้งหมดของพวกเราก่อนที่จะเข้าถึงการใช้หรือซื้อบริการใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

 การใช้งานใดๆในเว็บไซต์ ที่คุณยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้และยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณควรออกจากเว็บไซต์ทันที โดยการเข้าถึงการใช้บริการหรือสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ทีณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และเข้าใจยอมรับและยินยอมในเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่นี้

การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

 itaam ขอสงวนสิทธิ์ที่เห็นสมควรในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน) และนโยบายอื่น ๆ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในเวลาใดและในลักษณะใด ๆ รวมทั้ง นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำหมายถึงการยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่พวกเขามีอยู่ในเวลานั้น การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการ itaam จะได้รับการปรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการในการบังคับใช้ในช่วงเวลาของการใช้งาน คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้บนหน้าเว็บ itaam ไม่ถือว่าเป็นภาระผูกพันที่จะแจ้งให้คุณทราบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจไม่ได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

ใช้บริการและส่งการสมัครสมาชิก

 คุณได้เลือกที่จะเป็นสมาชิกเว็บไซต์ itaam มีบริการบางอย่างขาย (รวมเรียกว่า "บริการ") บนเว็บไซต์ itaam ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาหรือข้อกำหนดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเหล่านี้หรือเพิ่มหรือลบบริการใดๆ จากเว็บไซต์ ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้อง แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงของราคา จะไม่มีผลต่อบริการที่ซื้อก่อนที่จะมีการเปลี่ยน แปลงราคา

บริการ

 itaam ทำให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างแฟ้มประวัติส่วนตัวและแฟ้มประวัติสัตว์เลี้ยงของพวกเขา สามารถแบ่งปันประวิติการรักษาหรือบันทึกประจำวันของสัตว์เลี้ยงของตัวเองกับสัตวแพทย์ได้ และขอความเห็นทางการแพทย์ จากสัตวแพทย์ เพื่อที่จะช่วยให้คุณและสัตวแพทย์ของคุณทำความเข้าใจและประเมินสภาพทางการแพทย์ของสัตว์เลี้ยงของคุณได้ดีขึ้น และ มีบริการค้นหา โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ และบทความสุขภาพที่เขียนโดยสัตวแพทย์ หรือ ทีมงานของเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

  โดยการลงทะเบียนการใช้งานเว็บไซต์ itaam คุณจะสร้างบัญชีรายละเอียดส่วนบุคคลและอาจมีการเข้าถึงคุณลักษณะการโพสต์ โดยการโพสต์แสดงความคิดเห็นใดๆ หรือวัสดุอื่นๆ ใน itaam (แต่ละ "โพสต์") คุณให้ itaam และ itaam มีสิทธิที่จะทำซ้ำแจกจ่ายเผยแพร่, การแสดง, แก้ไข, แก้ไข, สร้างงานที่ดัดแปลงจากการโพสต์ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในรูปแบบใดและในสื่อใดๆ โดยไม่ต้องส่งให้คุณพิจารณา การส่งการสื่อสารหรือเนื้อหาไปยังพื้นที่สาธารณะโดยคุณยอมรับว่าการโพสต์ดังกล่าวไม่เป็นความลับ

นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่า:

คุณจะรักษาความปลอดภัยของทุกการระบุรหัสผ่านของคุณและข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีของคุณ คุณจะไม่ได้คัดลอกแก้ไขหรือแสดงชื่อหรือดาวน์โหลด itaam ของเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้หรือข้อความใด ๆ ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ภาพกราฟิกหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์จากเว็บไซต์

คุณจะไม่อัพโหลดหรือส่งการสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ของชนิดใดๆ ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

คุณจะไม่ได้ ส่งมอบใดๆ ของหน้าเว็บ, ข้อความ, ภาพหรือเนื้อหาอื่นๆ ของ itaam เว็บไซต์โดยใช้ "การเชื่อมโยง", "การเชื่อมโยงลึก" หรือ "กรอบ" เทคโนโลยี

คุณจะไม่ได้สร้างการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่หน้าใดๆ ของเว็บไซต์ itaam เว้นแต่คุณหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์อื่นๆ ได้ดำเนินการ itaam ของข้อตกลงนั้นได้มาตรฐานสำหรับการอนุญาตในการสร้างการเชื่อมโยงดังกล่าว

คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ (รวมถึงซอฟแวร์) ที่มีการออกแบบมาเพื่อให้ทำซ้ำการเข้าถึงโดยอัตโนมัติไปยัง itaam เว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากที่ทำใช้ได้โดยทั่วไป itaam หรือสอบสวนสแกนหรือทดสอบความเปราะบางของระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง

คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ itaam หรือบริการของตนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในการละเมิดกฎหมายต่างประเทศ

คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ itaam หรือบริการของตนเป็นวิธีที่จะกระจายการโฆษณาหรือวัสดุที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เพื่อบุคคลที่สาม

คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายลามกอนาจารหมิ่นประมาทข่มขู่คุกคามที่ไม่เหมาะสม, หมิ่นประมาท, เป็นที่น่าอายหรือแสดงความเกลียดชังให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดๆ ตามที่กำหนดโดย เว็บไซต์ itaam ในดุลยพินิจ ของเว็บไซต์ itaam

คุณจะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือสร้างข้อมูลบัญชีที่ผิดพลาดใดๆ

คุณจะไม่โพสต์โฆษณาหรือชักชวนของธุรกิจ

คุณจะไม่โพสต์จดหมายลูกโซ่หรือแชร์ลูกโซ่

คุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดหรือนิติบุคคลที่จะใช้บัญชีผู้ใช้สำหรับการโพสต์หรือดูความคิดเห็น

คุณจะไม่โพสต์บันทึกเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งหรือโพสต์ "สแปม" หรือใช้เว็บไซต์ itaam ที่จะสร้างความรำคาญใด ๆ

คุณจะไม่ได้ส่งสื่อใดๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่นชื่อผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหรือ URL เว็บไซต์) หรือของคนอื่นยกเว้นตามที่ร้องขออย่างอื่นโดยเว็บไซต์ itaam ที่ได้รับอนุญาตอย่างอื่นให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้

คุณจะไม่ได้อัปโหลดสื่อใดๆ บนเว็บไซต์ itaam โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหาของสื่อดังกล่าว

คุณจะไม่ได้อัปโหลดสื่อชนิดที่มีการแสดงออกใด ๆ ของความเกลียดชังการละเมิดภาพที่ไม่เหมาะสม, ลามก, สื่อลามกเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดใด ๆ ความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบหรือที่อื่นอาจจะอยู่ใน ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณจะไม่ได้อัปโหลดสื่อใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่กำหนดให้รบกวนทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์นี้

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบของคุณทั้งหมดและภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณจะไม่โพสต์ ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ ใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่คุณ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ itaam ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นทั้งทาง แพ่ง และ อาญา เป็นหน้าที่ของผู้โพสต์ ที่จะต้องตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์เอาเอง

เว็บไซต์ itaam ขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ผูกพันที่จะต้อง: เอาการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือก่อกวนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขออกจากเว็บไซต์ ยุติการเข้าถึงของคุณไปยังเว็บไซต์หรือคุณลักษณะใดๆ บนเว็บไซต์เมื่อละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ คุณอนุญาตให้ itaam มีสิทธิ์ที่จะคัดลอกพิมพ์ แสดงผลการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่โพสต์ส่งและจัดจำหน่ายสื่อและวัสดุใด ๆ รวมอยู่ในสื่อในรูปแบบใดในขณะนี้ที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นในอนาคต และ คุณยอมรับว่าคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ itaam กับความเสียหายใดๆ สูญเสียหนี้สินตัดสินค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความที่เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับสื่อใด ๆ ที่คุณได้โพสต์ ในขณะที่ itaam ยินดีต้อนรับความคิดเห็นของคุณบนเว็บไซต์, itaam ต้องทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ itaam และเพื่อวัตถุประสงค์ itaam ระบุสำหรับผู้ใช้ itaam ถ้าคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์, วิธีการเดียวของคุณคือการหยุดการใช้เว็บไซต์ itaam

บัญชีผู้ใช้, รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย

  คุณจะต้องสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสการเข้าถึงและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสการเข้าถึงของคุณ คุณมีความรับผิดชอบในการขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลไม่ได้รับอนุญาต จะมีการเข้าถึงรหัสการเข้าถึงของคุณ มันเป็นความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการแพร่กระจายของรหัสการเข้าถึงของคุณจะอนุญาตให้ตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงและการใช้ประวัติของคุณบัญชีและรหัสการเข้าถึงและแจ้ง itaam ทันทีจำเป็นที่จะต้องปิดการใช้งานหรือตั้งค่ารหัสผ่านเข้าใดๆ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ itaam ทราบทันทีที่มีการใช้ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ของรหัสของคุณการเข้าถึงรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีหรือการละเมิดอื่น ๆ ของการรักษาความปลอดภัย และ ให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีของคุณในตอนท้ายของแต่ละเซสชั่น itaam จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

ไม่มีสิทธิตกทอดและไม่ใช่การถ่ายโอน

  คุณยอมรับว่าบัญชี itaam ไม่สามารถโอนได้โดยคุณและสิทธิใดๆ ของคุณการเข้าถึงรหัสหรือเนื้อหาที่อยู่ในบัญชีของคุณสิ้นสุดลงเมื่อคุณเสียชีวิต เมื่อได้รับสำเนาหนังสือรับรองการตายบัญชีของคุณอาจถูกยกเลิกและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ถูกลบอย่างถาวร

กรรมสิทธิ์

  ท่านรับทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์และซอฟแวร์ใดๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ("ซอฟต์แวร์") มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับที่มีการป้องกันโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ ชื่อเว็บไซต์และซอฟแวร์ยังคงอยู่กับ itaam หรือเจ้าของแต่ละราย คุณยังรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในโฆษณาของผู้สนับสนุนหรือข้อมูลที่นำเสนอให้คุณผ่านทางเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ และทุกระบบคอมพิวเตอร์วิธีการและฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ดำเนินการบำรุงรักษาหรือเข้าถึงได้โดย itaam ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ และเป็นความลับของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้อมูลนี้รวมถึงการดำเนินงานระบบผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวิธีการตลาดซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์, รหัสลับทางการค้าเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศแผนและประมาณการเช่นเดียวกับแนวคิดและความคิด ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่ใช้ในทางที่ผิดหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจส่งผลให้หนี้สินทางแพ่งและการลงโทษทางอาญาตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนโดย itaam หรือโฆษณาตามความเหมาะสมคุณตกลงที่จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่าให้เช่าให้ยืมขายแจกจ่ายหรือสร้างงานที่ดัดแปลงมาจากเว็บไซต์หรือซอฟแวร์ในทั้งหมดหรือบางส่วน คุณอาจจะดาวน์โหลดและพิมพ์สำเนาเดียวของวัสดุจากเว็บไซต์และ/หรือบริการที่คุณเป็นเจ้าของส่วนบุคคลเพื่อใช้ทางการค้า คุณตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยนซอฟแวร์ในลักษณะใดหรือรูปแบบหรือจะใช้รุ่นล่าสุดของซอฟแวร์รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัด) เพื่อวัตถุประสงค์ของการได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์

ผู้ใช้และ itaam

  ลายเซ็นโทรสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เป็นต้นฉบับ และมีผลผูกพันกับทั้งสองฝ่าย เมื่อได้รับการยอมรับคุณได้ตกลงที่จะผูกพัน ตามทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับ itaam เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นอิสระจะมีความสัมพันธ์สัญญาและไม่ควรจะตีความเพื่อสร้างเป็น บริษัท ร่วมทุนหุ้นส่วนหรือความร่วมมืออื่น ๆ itaam เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะใช้ร่วมกับ itaam เมื่อคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของคุณและคำตอบของคำถามเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ ของสัตว์เลี้ยงของคุณ itaam ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งบริการ itaam ของคุณและข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ itaam ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะส่วนบุคคลของเว็บไซต์บนพื้นฐานที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะถูกรวบรวมไว้เท่านั้น คุณและบุคคลหรือองค์กรที่คุณอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือลบในเวลาใดก็ได้ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนคุณอาจไม่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์และคุณจะไม่สามารถที่จะปรับแต่งเว็บไซต์

บุคคลที่สาม

  เว็บไซต์ itaam เป็นเจ้าภาพโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระจาก itaam บุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานของพวกเขาดำเนินการกระทำและการละเว้น นอกจากนี้บางส่วนของวัสดุบนเว็บไซต์ itaam ที่มีให้โดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระจาก itaam และ itaam จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อสำหรับวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว คำถามใดๆ ข้อร้องเรียนหรือสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ควรจะถูกนำไปยังบุคคลที่สามที่เหมาะสม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  itaam ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ itaam และเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้กับคุณ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนคุณยอมรับข้อผูกพันที่จะทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยน การใช้งานอย่างต่อเนื่องของ itaam บริการให้ถือว่าได้รับการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เช่นการแก้ไขและคุณตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

  เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ itaam รวมถึง แต่ไม่ จำกัด , ข้อความ, รูปภาพ, กราฟิก, ไอคอนปุ่มภาพ, งานศิลปะ, ชื่อ, โลโก้, เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและข้อมูล ("เนื้อหา") ในรูปแบบรวมถึงการใดๆ รวบรวมดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เนื้อหารวมทั้งเนื้อหาที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย เว็บไซต์ และเนื้อหาที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบุคคลที่สามและได้รับอนุญาตให้ เว็บไซต์ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ด้านล่างโดยตรงหรือโดยอ้อมของเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนโดยวิธีใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ เว็บไซต์

ติดต่อ itaam

  หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า itaam ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง itaam จะพยายามที่จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยของ

E-mail: [email protected]

Facebook : www.facebook.com/itaam.co