คู่มือการใช้งานของสถานพยาบาลสัตว์และผู้ให้บริการอื่นๆ
1. สร้าง Profile กับ iTaam ให้เจ้าของสัตว์ทั้งหลายรู้จักเราได้เพิ่มขึ้น
• สมัครมาที่ www.itaam.co/hospital/register
• รอยืนยันจากทาง ทีมงาน
• หลังได้รับ email ยืนยันแล้วสามารถสร้าง Profile ได้เองง่ายๆ ด้วยตนเอง หรือถ้าต้องการคำแนะนำการสร้าง profile สามารถติดต่อกับทางทีมงานได้เลยครับ
2. เขียน content โดนๆ เพื่อให้ทุกคนรู้จักเรา
3. สร้างรายได้และหาลูกค้าเพิ่ม
สถานพยาบาลสัตว์และผู้ให้บริการ สามารถสร้างรายได้เพิ่มผ่านระบบของเราได้ โดยทาง iTaam จะขอเก็บค่าบริการส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการทำการตลาด ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงรู้จัก โปรแกรมตรวจสุขภาพของคุณมากขึ้น เริ่มต้นง่ายๆกับเราตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. สมัครเข้ามาเป็นผู้สร้างโปรแกรมตรวจสุขภาพ โดยสามารถติดต่อเข้ามาได้ ที่นี่ ทางเราจะตรวจสอบ และติดต่อกลับไป ภายใน 24 ชั่วโมง
2. หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็ถึงเวลาเตรียม ข้อมูลเพื่อสร้างโปรแกรมตรวจสุขภาพของเราได้เลย โดยข้อมูลที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1. ชื่อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ต้ังชื่อให้สอดคล้องกับบริการที่เราให้บริการจะช่วยให้ เจ้าของสัตว์ค้นหาเจอได้ง่ายขึ้น
2. รายละเอียดการให้บริการ
3. เงื่อนไขการให้บริการ
4. สาเหตุ หรือ ใครที่ควรจะตรวจ ในโปรแกรมตรวจสุขภาพตัวนี้
5. วันเริ่มต้นและวันหมดอายุ
6. ราคา
7. รูป ประกอบใน โปรแกรม โดยรูปแรกจะขึ้นเป็น cover ใน card หน้าแรก
เมื่อเตรียมข้อมูลเสร็จ ส่งข้อมูลเหล่านี้มาให้เราที่ type แล้วทางเราจะจัดการเอาขึ้นในระบบ ให้เอง เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นช่องทางให้เจ้าของสัตว์รู้จักเรา และสร้างยอดขายให้กับคุณ ได้ทันที เมื่อมีเจ้าของสัตว์ ซื้อบริการของไป ขั้นตอนการให้บริการของเราคือ
1. ทางสถานพยาบาลจะได้รับแจ้ง ผู้รอเข้าใช้บริการใหม่ ทาง email และ ในระบบไอ้แต้มที่ https://www.itaam.co/package/check/code
2. ทางสถานพยาบาล โทรศัพท์ นัดหมายกับทาง เจ้าของสัตว์ว่าจะเข้าใช้บริการวันไหน เวลาไหน
3. เมื่อเจ้าของสัตว์มาตามเวลานัด จะแสดง Ticket ซึ่งด้านใน จะมี Reference number กับ Password ทางโรงพยาบาลจะต้องตรวจสอบว่า Ticket ถูกต้องหรือไม่ โดยเอา Reference number กับ Password มาใส่ในช่อง ตรวจสอบถ้าพบว่าถูกต้องก็ สามารถ กดยืนยันและให้บริการได้ทันที
4. เมื่อให้บริการตาม โปรแกรม ด้วยมาตรฐานปกติของสถานพยาบาล เสร็จเรียบร้อยเจ้าของสัตว์สามารถกลับได้ทันที โดยจะต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม เว้นแต่ มีการให้บริการอื่นๆ เพิ่มเข้ามานอกจากที่ระบุไว้ใน โปรแกรมตรวจสุขภาพ และได้ตกลงกับเจ้าของสัตว์ถึงเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนแล้วทุกครั้ง
5. ในกรณีที่ระงับการขาย โปรแกรมตรวจสุขภาพไปแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ยังมารับบริการไม่หมดทางสถานพยาบาลต้อง ให้บริการจนกว่าจะถึงวันหมดอายุของ โปรแกรมสุขภาพที่ได้ขายออกไปแล้ว