Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับแมวเด็ก
฿ 3,250
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนชำระค่าบริการ
สั่งซื้อ กด> Add Friend หรือ
วิธีการสั่งซื้อผ่าน Chat
0.0 Rating 1993 Views
รายละเอียดบริการ
iTaam "เราเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา" เราให้บริการป้องกันโรคถึงที่บ้าน
เหมาะกับใคร
สำหรับลูกแมว อายุ 2 เดือนขึ้นไป และเป็นการทำวัคซีนในขวบปีแรก
ทำไมต้องตรวจ
วัคซีน เป็นเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนกำลังลง โดยวัคซีนจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านเชื้อโรค ทำให้เมื่อสุนัขได้รับเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายจะสามารถต่อต้านเชื้อเหล่านั้นได้ ลดโอกาสเกิดโรคลงไปได้อย่างมากเลยทีเดียว

การฉีดวัคซีนสำหรับลูกแมว จะเริ่มที่อายุ 2 เดือนเป็นต้นไป
ทำไมต้อง 2 เดือน? เพราะลูกแมวหลังคลอดจะได้รับ นมน้ำเหลือง (colostrum) จากแม่แมว ซึ่งจะได้รับภูมิคุ้มกันถ่ายทอดจากแม่ ภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้ 1-1.5 เดือน ความสามารถในการป้องกันโรคจะเริ่มลดลง จึงถึงเวลาต้องทำวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สามารถคุ้มโรคได้

โรคที่สามารถป้องกันได้จากการทำวัคซีน ได้แก่ โรคหัดแมว โรคหวัดแมว โรคพิษสุนัขบ้า
"การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด"

พยาธิภายใน พวกพยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตืด เป็นสิ่งที่รบกวนการเจริญเติบโตของลูกแมวเป็นอย่างมาก ทำให้โตช้า ร่างกายไม่แข็งแรง เกิดอาการ ขาดสารอาหาร โลหิตจาง ท้องเสีย ลำไส้อุดตัน เกิดขึ้นได้ถ้ามีปริมาณมาก ควรจะให้ยาถ่ายพยาธิเพื่อความแข็งแรงของลูกแมว

iTaam "เราเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา" เราให้บริการ ป้องกันโรคถึงที่บ้าน
- เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา
- ลูกแมวไม่ต้องเสี่ยงไปรับเชื้อจากแมวป่วยตัวอื่นๆ
- ลดความเครียดของแมวที่ต้องออกนอกบ้าน

และเรามี Health book online ที่เก็บข้อมูลประวัติการป้องกันโรคต่างๆ ไว้ให้ หมดปัญหาเรื่องลืมไปได้เลย
รายละเอียดการตรวจ
1. ตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย์ (Physical examination by vet)
2. ตอนอายุ 8 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนรวม ครั้งที่ 1
3. ตอนอายุ 12 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนรวม ครั้งที่ 2 + วัคซีนพิษสุนัขบ้า
4. ตอนอายุ 16 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนรวม ครั้งที่ 3
5. ตอนอายุ 24 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
6. ยาถ่ายพยาธิ สัปดาห์ที่ 8,12,24 รวม 3 ครั้ง

เราเข้าไป ให้บริการถึงที่บ้าน ทั้งหมด 4 ครั้ง
เงื่อนไข
* 1 Package ต่อสัตว์ 1 ตัวเท่านั้น
* ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
* ใช้ได้กับสุนัขอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป และทำวัคซีนในขวบปีแรก
* ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัคซีนรวม (3 เข็ม) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(2 เข็ม) ยาถ่ายพยาธิ 3 ครั้ง
* ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจร่างกาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ราคานี้ ไม่รวม ค่ายา ค่าอาหารประกอบการรักษา ในกรณีที่ต้องรับการรักษาหรือวินิจฉัยเพิ่มเติม
* ราคานี้เป็นราคาที่ให้บริการถึงบ้านทั้งหมด 4 ครั้ง ตอน 8,12,16,24 สัปดาห์ (เวลาอาจจะขยับได้ตามเวลาที่นัดหมายกัน)
ราคา 3,250 บาท
Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับแมวเด็ก
฿ 3,250
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนชำระค่าบริการ
สั่งซื้อ กด> Add Friend หรือ
วิธีการสั่งซื้อผ่าน Chat
ให้คะแนนสำหรับโปรแกรม Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับแมวเด็ก