ศูนย์ผ่าตัดมะเร็งและเนื้องอกสัตว์เลี้ยง - โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์
0 Vote 813 Views

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็งและเนื้องอกสัตว์เลี้ยง

ให้บริการวินิจฉัยและหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ การให้เคมีบำบัด การศัลยกรรมเนื้องอก และการรักษาทางเลือก โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านเนื้องอกและมะเร็ง ด้วยห้องผ่าตัด เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย


โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์
เวลาทำการปกติ : 08.00 – 21.00 น.
Tel 02-809-2372 , 02-809-1615