Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับแมวปกติ
฿ 900
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนชำระค่าบริการ
สั่งซื้อ กด> Add Friend หรือ
วิธีการสั่งซื้อผ่าน Chat
0.0 Rating 1387 Views
รายละเอียดบริการ
iTaam "เราเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา" เราให้บริการป้องกันโรคถึงที่บ้าน
เหมาะกับใคร
สำหรับแมว ทำวัคซีนประจำปี เพื่อป้องกันโรคให้สบายใจตลอดปี
ทำไมต้องใช้บริการ
วัคซีน เป็นเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนกำลังลง โดยวัคซีนจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านเชื้อโรค ทำให้เมื่อแมวได้รับเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายจะสามารถต่อต้านเชื้อเหล่านั้นได้ ลดโอกาสเกิดโรคลงไปได้อย่างมากเลยทีเดียว

โรคที่สามารถป้องกันได้จากการทำวัคซีน ได้แก่ โรคหัดแมว โรคหวัดแมว โรคพิษสุนัขบ้า

พยาธิภายใน พวกพยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตืด เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ทำให้โตช้า ร่างกายไม่แข็งแรง เกิดอาการ ขาดสารอาหาร โลหิตจาง ท้องเสีย ลำไส้อุดตัน เกิดขึ้นได้ถ้ามีปริมาณมาก ควรจะให้ยาถ่ายพยาธิเพื่อความแข็งแรงของแมว

"การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด"

iTaam "เราเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา" เราให้บริการ ป้องกันโรคถึงที่บ้าน
- เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา
- แมวไม่ต้องเสี่ยงไปรับเชื้อจากแมวป่วยตัวอื่นๆ
- ลดความเครียดของแมวที่ต้องออกนอกบ้าน

และเรามี Health book online ที่เก็บข้อมูลประวัติการป้องกันโรคต่างๆ ไว้ให้ หมดปัญหาเรื่องลืมไปได้เลย
รายละเอียดการให้บริการ
1. ตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย์ (Physical examination by vet) ทุกครั้งก่อนทำวัคซีน
2. ฉีดวัคซีนรวมแมว
3. ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
4. ถ่ายพยาธิ
เงื่อนไขการให้บริการ
* 1 Package ต่อสัตว์ 1 ตัวเท่านั้น
* ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
* ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัคซีนรวมแมว 1 เข็ม) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(1 เข็ม) ยาถ่ายพยาธิ 1 ครั้ง
*ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจร่างกาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ราคานี้เป็นราคาที่ให้บริการถึงบ้าน
ราคา 900 บาท
Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับแมวปกติ
฿ 900
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017
*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนชำระค่าบริการ
สั่งซื้อ กด> Add Friend หรือ
วิธีการสั่งซื้อผ่าน Chat
ให้คะแนนสำหรับโปรแกรม Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับแมวปกติ