ลู่วิ่งน้ำในสุนัข
ประโยชน์ของลู่วิ่งน้ำ ที่มีต่อสุนัข
การกายภาพโดยการเดินลู่วิ่งใต้น้ำ สามารถช่วยเหลือและตอบโจทย์ทั้งสัตว์ที่มีปัญหาสุขภาพร่างกาย และสัตวที่สุขภาพแข็งแรงก็ใช้เพื่อการออกกำลังได้ ในสัตว์ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่ทั้งนี้การฟื้นฟูของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ต้องใช้ระยะเวลาให้ร่างกายปรับตัว จึงต้องทำการกายภาพอย่างต่อเนื่องตามความเห็นของสัตวแพทย์ ซึ่งสัตว์แต่ละตัวมาด้วยปัญหาที่หลากหลาย ระยะเวลาในการทำกายภาพจึงสั้นยาวไม่เท่ากันหรือจนกว่าสัตว์จะเริ่มกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้