ดูแลสุนัขถึงบ้าน!
บริการป้องกันโรคสำหรับสุนัข ที่บ้านคุณ!
เพราะการป้องกันโรคที่ครบถ้วน ทำให้น้องหมามีสุขภาพแข็งแรง และชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่การพาน้องๆขึ้นรถไปหาหมอ เป็นเหมือนยาขม แถมต้องไปเจอเชื้อโรคต่างๆมากมาย.. เรียกหมอมาให้บริการที่บ้าน พร้อมแพ็คเกจดูแลต่อเนื่องกับเรา จะทำให้ชีวิตสะดวกสบาย ลืมการพาน้องหมาไปนั่งเครียดรอคุณหมอที่โรงพยาบาลไปเลย!
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงไอ้แต้ม
รหัสแพ็กเกจ AAGA
Home Vet Delivery : โปรแกรมป้องกันและตรวจหาพยาธิหนอนหัวใจ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต (สุนัขน้ำหนัก 31-40 kg)
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2018
รหัสแพ็กเกจ AAFZ
Home Vet Delivery : โปรแกรมป้องกันและตรวจหาพยาธิหนอนหัวใจ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต (สุนัขน้ำหนัก 21-30 kg)
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2018
รหัสแพ็กเกจ AAFY
Home Vet Delivery : โปรแกรมป้องกันและตรวจหาพยาธิหนอนหัวใจ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต (สุนัขน้ำหนัก 11-20 kg)
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2018
รหัสแพ็กเกจ AAFX
Home Vet Delivery : โปรแกรมป้องกันและตรวจหาพยาธิหนอนหัวใจ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต (สุนัขน้ำหนัก 6-10 kg)
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2018
รหัสแพ็กเกจ AAFW
Home Vet Delivery : โปรแกรมป้องกันและตรวจหาพยาธิหนอนหัวใจ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต (สุนัขนำ้หนักไม่เกิน 5 kg)
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2018
รหัสแพ็กเกจ AAFV
Home Vet Delivery : โปรแกรมป้องกันเห็บหมัด และตรวจหาพยาธิเม็ดเลือด เพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017
รหัสแพ็กเกจ AAFU
Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับสุนัขสูงวัย
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017
รหัสแพ็กเกจ AAFT
Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับสุนัขปกติ
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017
รหัสแพ็กเกจ AAFS
Home Vet Delivery : โปรแกรมสำหรับสุนัขเด็ก
สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2017