โปรแกรมวัคซีน สุนัข
ทำไมควรทำวัคซีน?
เพราะ... "การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด"