ตรวจสุขภาพ แมว
ความสำคัญ
โรคในแมวหลายๆโรค จะแสดงอาการเมื่อเป็นหนักมากๆแล้ว การจะป้องกันโรคในแมวอีกวิธีนึงคือ ตรวจร่างกายเป็นประจำ เพื่อเช็คค่าไต ค่าเม็ดเลือด ฯลฯ ว่าอยู่ในภาวะปกติมั้ย ... อย่ารอให้ป่วยก่อนนะครับ ตรวจไว้ก่อน อุ่นใจกว่า