ตรวจกรุ๊ปเลือดสุนัข
ความสำคัญของการตรวจกรุ๊ปเลือดในสุนัข
การถ่ายเลือดในสุนัขเพื่อความปลอดภัยสูงสุด เราจะต้องทราบข้อมูล 2 ส่วนคือ กรุ๊ปเลือด และ crossmatch โดยกรุ๊ปเลือดจะตรวจครั้งเดียวในชีวิต ส่วน crossmatch ต้องตรวจทุกครั้งก่อน ถ่ายเลือด *กรุ๊ปเลือดสุนัขมีถึง 13 กรุ๊ป แต่เลือดกรุ๊ปที่สำคัญที่ DEA1 เพราะว่าเลือดกรุ๊ป DEA1 จะมีตัวกระตุ้นให้เลือดกรุ๊ปอื่นๆสร้างภูมิคุ้มกันมาจับตัวกับเลือดกรุ๊ปนี้ *ถ้าน้องหมาได้รับเลือดไม่ตรงกรุ๊ปของตัวเอง เมื่อได้รับไป 1 ครั้ง น้องหมาตัวที่ได้รับไปจะเกิดอาการเม็ดเลือดแดงตก และมีอายุขัยที่สั้นลง และหากได้รับครั้งที่ 2 น้องหมาจะตายภายในระยะเวลาไม่นาน "เพื่อความปลอดภัยของน้องหมาที่รัก เพื่อจะได้ให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ"