ประกันภัยสำหรับ สุนัข

อุ่นใจกว่า เมื่อซื้อประกันสัตว์เลี้ยง กับ ไอ้แต้ม

  • มีระบบบันทึกสุขภาพ ที่มาพร้อมพาสปอร์ตและบัตรปชช.สัตว์
  • รู้ลึก รู้จริง เรื่องสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
  • เราคือนายหน้าประกันที่มาพร้อมกับโปรแกรมดูแลสุขภาพ
  • ดูแลต่อเนื่องกับที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงออนไลน์

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ประกันภัยสุนัข แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องฝังไมโครชิพ

ประกันภัยสุนัข
แผน XS
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 1,000
5 ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
645 บาท/ปี
ประกันภัยสุนัข
แผน S
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 2,000
1 ครั้ง/ปี
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 500
5 ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 1,500
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
ไม่คุ้มครอง
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 1,500
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 300
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
1,950 บาท/ปี
ขายดี
ประกันภัยสุนัข
แผน M
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 3,000
1 ครั้ง/ปี
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 1,000
5 ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 1,500
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
ไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 5,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 300
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
2,950 บาท/ปี
ประกันภัยสุนัข
แผน L
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 5,000
2 ครั้ง/ปี
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 1,000
10 ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 3,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 5,000
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 5,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตาม สัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 5,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 500
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
5,400 บาท/ปี
ประกันภัยสุนัข
แผน XL
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 10,000
2 ครั้ง/ปี
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 1,500
10 ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 5,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 10,000
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 10,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 1,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตาม สัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 10,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 1,000
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
8,400 บาท/ปี
ประกันภัยสุนัข
แผน XXL
ความคุ้มครองหลัก
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
THB 15,000
2 ครั้ง/ปี
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
THB 2,000
10 ครั้ง/ปี
ความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 50,000
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอัน เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
THB 5,000
ค่าใช้จ่ายจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง
THB 15,000
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย
THB 15,000
ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
THB 1,500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตาม สัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
THB 15,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
THB 1,500
ดูทั้งหมด
เบี้ยประกัน
12,000 บาท/ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยสัตว์เลี้ยงแรกเข้าที่อายุ 3 เดือน - 9 ปี
1.1 ) สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน - 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี)
1.2 ) สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 8 - 9 ปี ต้องตรวจสุขภาพ
2. ต้องใช้เอกสารใบวัคซีนครบถ้วนตามที่หมอกำหนดและนัดหมาย
3. สัตว์เลี้ยงต้องไม่มีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อนการรับประกันภัย
4. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย
5. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ / สัตว์เลี้ยง 1 ตัว

ข้อยกเว้นสำคัญ : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย
2. ไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
3. ค่ารักษาพยาบาล หรือ การตาย เนื่องจาก
3.1 การเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็น
3.2 การตายหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย
3.3 ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม หรือ โรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
3.4 การขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร
3.5 พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื้อน หรือ โรคผิวหนังทุกชนิด

ดาวน์โหลดเอกสาร

สิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันกับ ‘iTaam’

iTaam ได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้สามารถแนะนำประกันสัตว์เลี้ยงได้
  • เราเป็นผู้ช่วยที่ดีในการให้คำปรึกษาแนะนำประกันสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านได้รับความพึงพอใจ ในราคาที่เหมาะสมที่สุด
  • เราช่วยติดต่อกับบริษัทประกัน โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้การทำประกัน และการเคลมประกัน ได้รับความสะดวกมากที่สุด
  • เราช่วยตอบข้อสงสัย เพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจ ในการซื้อประกันสัตว์เลี้ยงครั้งนี้ และครั้งต่อๆไปกับเรา
  • เราช่วยจัดส่งกรมธรรม์ให้ถึงที่บ้าน
  • เรามีระบบช่วยบันทึกข้อมูลการทำและการเคลมประกันของทุกท่านออนไลน์
เลขที่ใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย

6304004829