โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Small Animal Teaching Hospital Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University
เวลาทำการ
Mon-
Tue-
Wed-
Thu-
Fri-
Sat-
Sun-

5    favorite

* กดเพื่อสมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษ จากทางโรงพยาบาลและข่าวสารที่น่าสนใจ
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Small Animal Teaching Hospital Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University
Tel.02-218-9751
Websitehttp://www.sath.vet.chula.ac.th/index.html
Location39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-218-9751
ข้อมูลเบื้องต้น / Short Desciption

วิสัยทัศน์
ในปี พ.ศ. 2561 เราจะเป็นผู้นำด้านโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการโดยสัตวแพทย์มืออาชีพ และเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ระดับนานาชาติ

ค่านิยมองค์กร
1. บริการด้วยหัวใจ
2. ฝักใฝ่การศึกษา
3. พัฒนาองค์กร
4. เอื้ออาทรเพื่อนร่วมงาน
5. บริบาลด้วยคุณธรรม
6. หนุนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. เพียบพร้อมระดับสากล
8. เพื่อประชาชนและวิชาชีพ

เป้าหมาย
Smart Veterinary Staffs เป็นสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และบุคลากรสนับสนุนงานสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ทักษะความชำนาญ และเป็นผู้นำในวิชาชีพสัตวแพทย์ ให้การบริการด้านการรักษาที่ก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งแก่สัตว์เลี้ยง รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ
Smart Teaching Hospital เป็นองค์กรนวัตกรรมชั้นเยี่ยม ที่ใช้เทคโนโลยีด้านการรักษาสัตว์อันทันสมัย รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อส่งต่อสัตว์ป่วยที่มีอาการซับซ้อนยากที่จะวินิจฉัยมารับการรักษาอย่างทันท่วงที และให้บริการพิเศษสำหรับเจ้าของสัตว์ป่วยชาวต่างชาติ โดยคณาจารย์สัตวแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยเครื่องมือครบครันทันสมัย

พร้อมห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคอันเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาคารสถานที่และพื้นที่จอดรถสะดวกสบาย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เชื่อถือได้ผ่านทางโซเซียลมีเดีย อาทิ Website และ Facebook เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการรักษาและการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของการรักษาสัตว์เลี้ยง

International Standard เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับนานาชาติ ด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001 และ Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation(TAHSA) เพื่อเป็นแนวทางให้สัตวแพทย์ไทยก้าวสู่เป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมการรักษาสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการยกระดับการรักษาสัตว์สู่มาตรฐานสากลนำร่องประเทศในอาเซียน (AEC) เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความมั่นใจและมีความพึงพอใจในการเข้ารับการบริการ

บริการทางการแพทย์ / Medical Service
    Loading...
สิ่งอำนวยความสะดวก / Facilities
    Loading...
ทีมงานสัตวแพทย์ / Veterinarians
Loading...