ศูนย์โรคในแมว CAT FRIENDLY CLINIC
0 Vote 634 Views
ดูแลสุขภาพแมวครบวงจร ตามมาตรฐาน International Society of Feline Medicine

เช่น การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดในแมว บริการผ่าตัดทำหมัน ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดู และด้านโภชณาการที่เหมาะสมตามวัยสำหรับน้องแมว ตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองให้เป็น CAT FRIENDLY CLINIC รางวัลระดับ GOLD CERTIFICATE จากประเทศอังกฤษ โดยเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทย เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตั้งแต่ ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์
บริการทุกวันเวลา : 08.00 – 21.00 น.
เบอร์โทร : 02-809-2372 และ 02-809-1615
เบอร์มือถือ : 086-328-3781