เรื่องเล่าจากฮานอย ตอนสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Pet) “เมื่อเจ้าเหยี่ยวนักล่า กลายมาเป็นผู้ป่วยของไอเว็ท”
0 Vote 5839 Views
เรื่องเล่าจากฮานอย ตอนสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Pet) “เมื่อเจ้าเหยี่ยวนักล่า กลายมาเป็นผู้ป่วยของไอเว็ท”

เข้ารับการรักษาวันที่ 8 พ.ย. 2558

ประวัติและข้อมูลสัตว์ป่วย

"จิมอึง" เหยี่ยว เพศเมีย มาด้วยอาการนิ้วชี้ของเท้าซ้ายบวม โดยแสดงอาการมา 1 สัปดาห์แล้ว เจ้าของไม่แน่ใจถึงประวัติการได้รับอุบัติเหตุใดๆมาก่อน

การตรวจร่างกายและวินิจฉัย

จากการตรวจร่างกายพบว่าเหยี่ยวยังมีแรงในการเกาะคอนได้ โดยนิ้วเท้าขาข้างซ้ายบวมอักเสบเป็นถุงและเจ็บมากเมื่อสัมผัสโดน อีกทั้งยังพบว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำนวนมากกระจายอยู่รอบตัวตามใต้ขนของเหยี่ยวด้วย บ้าน นอกจากนี้สัตวแพทย์ยังได้เก็บตัวอย่างขนไปตรวจผ่านกล้องจุลทรรศน์จึงพบว่า สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กดังกล่าว คือ ตัวเหาชนิดหนึ่ง เป็นปรสิตภายนอกที่พบได้ในนก สัตว์ปีกทั่วไป

การรักษา

เบื้องต้นสัตวแพทย์ได้ทำการกรีดระบายถุงน้ำที่บวมอักเสบบริเวณนิ้วเท้าดังกล่าวออก พบว่าภายในเป็นฝีหนองที่เกิดจากการอักเสบ จากนั้นจึงได้ทำความสะอาดแผลและพันแผลที่นิ้วให้ ร่วมกับให้ยาปฏิชีวนะและยาลดอักเสบกลับไปป้อนที่ สำหรับเหา หรือปรสิตภายนอก สัตวแพทย์แนะนำให้ใช้ยาหยอดหลังเพื่อทำการรักษาและป้องกันเหาชนิดดังกล่าวให้กับเหยี่ยว


เขียนและเรียบเรียงโดย
น.สพ. ตะวัน สันธนะจิตร
(สัตวแพทย์ผู้ทำการรักษา)