สุขภาพฟันในสัตว์ฟันแทะ
0 Vote 11184 Views

กระต่ายมีฟันที่ยาวตลอดทั้งชีวิต การกินหญ้าจะช่วยลดปัญหาฟันยาวได้ แต่การที่มีลักษณะฟันที่ผิดรูปนั้น
กระต่ายจำเป็นต้องทำฟันเพื่อชะลอการเกิดฟันยาวที่ผิดปกติ จนทำให้เกิดบาดแผล เกิดฝีที่รากฟัน ฯลฯ เพื่อให้กระต่ายกินอาหารได้ปกติและอึได้ดีนะครับ
ด้วยความปรารถนาดี
หมอณัฐ